Sunday, May 3

PREMIER TROPHY: Birmingham v King's Lynn 6pm, Glasgow v Sheffield 4pm, Newcastle v Workington 6.30, Newport v Somerset 2.

PREMIER TROPHY: Birmingham v King's Lynn 6pm, Glasgow v Sheffield 4pm, Newcastle v Workington 6.30, Newport v Somerset 2.30

NATIONAL LEAGUE: Buxton v Plymouth 3pm